Modulaire Datacenterkoeling

KyotoCooling Cell 600-750-850 kW

Horos Schema KyotoCooling Unit

Na het succes van de KyotoCooling Unit werd het concept doorontwikkeld op basis van uitgangspunten die kenmerkend zijn voor nieuw te bouwen moderne datacenters. Hogere koellasten en dus hogere capaciteiten van het warmtewiel deden het wiel van verticale positie naar horizontale positie ontwikkelen met enorme diameters, ongekend in ons vakgebied. De uitdagingen die dit bood werden allemaal in de praktijk aangegaan in de testfaciliteit te Amersfoort. Jarenlang werden onderdelen in nauw overleg met de leveranciers aangepast zodat het totale systeem bestand is tegen de grote luchtstromen en compleet modulair in te richten valt.
De regeling van het geheel werd verder uitgebouwd waardoor een uitgebreid eco-systeem ontstaan is dat alle processen autonoom kan aansturen. Hierdoor is het beheer simpelweg eenvoudig geworden in vergelijking tot traditionele koelsystemen.
Behalve energetisch worden er ook enorme besparingen gerealiseerd op het beheer en het onderhoud.
Na het beproefde concept kreeg het product enorme internationale aandacht. Met de nodige argwaan kwamen geïnteresseerden naar de testfaciliteit.
Zien was geloven. Het concept werd internationaal met open armen ontvangen en de vraag naar een totaaloplossing vanuit de markt zouden voortaan door het nieuw opgerichte KyotoCooling BV aangenomen worden.
Inmiddels is het systeem wereldwijd, op elk continent, toegepast. Wat rond 2005 begon met een haalbaarheidsonderzoek is heden ten dage een beproefd en toegepast concept dat een reële bijdrage levert aan de vergroeiing van datacenters en een enorme vermindering van CO2-uitstoot. KyotoCooling is één van de weinige bijzondere ontwikkelingen die substantieel bijdragen aan het streven het KyotoProtocol om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Het liggende warmtewiel


 • Indirecte koeling
 • PUE < 1.1
 • ASHRAE certifiatie
 • Modulair
 • Redundant N+1 or N+2 design
 • Single Package
 • Single Control, Kyoto Eco Controller
 • Lage beheerskosten
 • Buitenlucht gescheiden van luchtstroom opdatavloer
 • Minimaal onderhoud
 • Uptime Institute Tier 3 and Tier 4 designs worden gerealiseerd
Stacks Image 32290
play1
thex Created with Sketch.
Stacks Image 32294
play1
thex Created with Sketch.
play pause stop rewind