Veelgestelde vragen

 • Flexit WTW units
 • Is het mogelijk een Flexit unit op handmatig 100% van de capaciteit te laten draaien?
  Bij de meeste units is dit geen probleem. Op de masterprint zitten meestel potmeters waarmee dit ingesteld kan worden (Zie hiervoor de manual).
  Een andere mogelijkheid is om de verstelling te doen via de regelaar.
  terug naar boven
 • Is het mogelijk om de bij de Flexit unit meegeleverde regelaar te vervangen door een uitgebreidere
  Nee, het is helaas niet mogelijk om de Sp400 regelaar 1 op 1 te vervangen door de Cs500 regelaar of door een Cs1000 regelaar
  terug naar boven
 • Hoe regelt over het algemeen een Flexit unit?
  Over het algemeen regelen de Flexit units op basis van de retourtemperatuur, maar dit kan per unit en per type regelaar afwijken. Bij een aantal regelaars is het mogelijk om aanpassingen te doen in de manier van regelen (op basis van retour of op basis van constante toevoer etc)
  terug naar boven
 • Montage instructies
 • Hoe monteer ik een onderdruk-sifon aan de afvoer van een LBK?
  Voor montage van een onderdruk-sifon, zie schema.
  Hierbij dient rekening gehouden te worden met de benodigde vrije hoogte “R” welke als volgt te berekenen is:
  R=P:10+X (mm)

  R is minimale afstand tussen onderzijde apparaat en de vloer gemeten in mm
  P is onderdruk ter plaatse in Pa
  X is de toeslag in mm, in afhankelijkheid van de dikte van de vloer in mm
  Voor HOROS-ROX apparaten:
  Type HYD 0100-0625 X=38mm
  Type HYD 0750-2025 X=28mm

  Voor apparaten van derden kan aangehouden worden X=50mm

  De lengte van de delen 5 en 6 is er op uitgelegd dat een maximale onderdruk van 3000 Pa toegelaten kan worden. Bij geringere onderdruk kunnen de delen 5 en 6 worden ingekort.
  Het terugslagventiel (11) moet altijd met schroefdeksel 15 naar de bovenkant gemonteerd worden!
  Horos Onderdruk sifon
  terug naar boven
 • Handleidingen
 • Waar vind ik bij een koelmachine of warmtepomp de documentatie, manuals of electrische schema's?
  Algemene handleiding / Ontwerpgegevens / Bedieningshandleiding / Electrische schema's en uitgevoerde werkzaamheden vind je in het logboek van de koelmachine of warmtepomp. Het logboek kan op verschillende plekken bewaard worden zoals: -Schakelkast van de machine -Schakelkast van het gebouwbeheersysteem welke de unit vrijgeeft -Op het kantoor van gebouwbeheerder of technischedienst
  terug naar boven
 • Storingsmeldingen
 • Welke gegevens zijn belangrijk bij het doorbellen van een storing?
  Bij het doorbellen van een storing graag de volgende gegevens melden:
  -Lokatie
  -Typenummer / serienummer of fabrieksnummer / bouwjaar van de unit
  -STEKnummer van de unit
  -Code / omschrijving van de storingsmelding vanuit het display
  -Type regeling

  Ook kunt u gebruik maken van ons contactformulier waarbij u als onderwerp "service" kiest.
  terug naar boven
 • Hoe reset ik een “AH” storing (regeling: MicroAC / Emipro)?
  “AH” staat voor Algemeen Humidifier storing, deze storingsmelding word gegeven wanneer de bevochtigingsprint in storing staat.
  Om de “AH”storing te resetten, moet eerst de bevochtigingsprint gereset worden.
  De bevochtigingsprint resetten kan alleen door deze spanningsloos te maken. Kijk eerst naar het rode LEDje op de print, hoe veel keer dit knippert, het geeft aan wat de storingsmelding is van de bevochtiging.
  Als de bevochtigingsprint gereset is, reset dan de “AH”storing op de regeling door de knopjes, met het onderschrift Clear, tegelijk in te drukken gedurende 2 seconden.

  terug naar boven
 • Unit geeft “E00” in het display (Regelaars: ECH210 /211 /420 /620 /Climatic 30)
  “E00” is geen storing, het geeft aan dat de unit geen extern vrijgave commando krijgt.
  Geeft het display “E00” en er is toch een storingsmelding, schakel dan eerst de externe vrijgave in,
  hierna geeft het display de gemelde storing aan.
  Noteer eerst de storingsmelding voordat de storing gereset word. (kort indrukken van on/off knopje)
  terug naar boven
 • Rookpatronen en rookpotten
 • Hoe werken de rookpotten
  De rookpotten zijn in feite rookbommen. Alvorens de rookpot aan te steken is het raadzaam de pot één keer met de onderkant ergens tegenaan te tikken zodat de inwendige poeder loskomt. Vervolgens dient de deksel verwijderd te worden zodat de lont zichtbaar wordt. Plaats de rookpatroon op een vlakke stevige ondergrond en steek de lont aan. Door de grote hoeveelheid rookontwikkeling wordt het aangeraden om mensen hiervoor te waarschuwen en de de rookpot niet in een besloten ruimte gebruiken. De rookpot geeft gedurende zo'n 90 seconden witte rook.
  De rook is niet giftig. Klik hier voor onze pagina met een overzicht van de rookprodukten.
  Raadpleeg zonodig het veiligheidsblad.
  terug naar boven
 • Hoe werken de rookpatronen
  De rookpatronen worden geleverd met een klemmetje waarmee de topjes afgebroken kunnen worden. Kijk nu goed op de patroon wat de blaasrichting is. Plaats de rubberen blaasbalg nu op de onderkant zodat de via de blaasbalg ingeblazen lucht de richting van de pijl volgt. Door nu in de blaasbalg te knijpen komen er pufjes rook vrij. Afhankelijk van de keuze van de rookpatroon wordt er meer of minder rook gegenereerd.

  De rookpatronen zijn niet schadelijk, voor nadere info kunt u de veiligheidsbladen lezen.
  terug naar boven
 • WKA-verklaringen
 • Kan ik de WKA-verklaringen downloaden?
  Op onze WKA-pagina kunt u per bedrijf de WKA-verklaringen downloaden.
  terug naar boven

De website van Horos gebruikt cookies. Deze plaatsen we standaard om de website goed te laten functioneren en voor het meten van anonieme bezoekgegevens. Lees ons Privacy- cookiebeleid hoe wij uw privacy respecteren en welke cookies er geplaatst worden


De website van Horos gebruikt cookies. Deze plaatsen we standaard om de website goed te laten functioneren en voor het meten van anonieme bezoekgegevens. Lees ons Privacy- cookiebeleid hoe wij uw privacy respecteren en welke cookies er geplaatst worden