Explosieveilige Uitvoeringen

ATEX, EX

In explosiegevaarlijke omgevingen worden extra eisen gesteld aan de toegepaste componenten en de technische installatie. Dit om explosies te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Het toepassen en monteren van de juiste materialen en componenten speelt hierbij een grote rol. Daarom is het noodzakelijk om apparatuur te plaatsen die voldoet aan de ATEX norm.
Wij kunnen voor u de apparaten leveren met bijbehorende certificaten.

Gasontploffingen
Gasontploffingen ontstaan doordat vrijgekomen gas, damp of nevel zich mengt met zuurstof uit de lucht tot een ontplofbaar mengsel. Wanneer dit mengsel in contact komt met een ontstekingsbron, kan het brand of ontploffing tot gevolg hebben. De belangrijkste ontstekingsbronnen zijn open vuur, vlammen en vonken.

Stofontploffingen
Stofontploffingen ontstaan indien een brandbare vaste stof in fijn verdeelde vorm (meel, suiker, graanstof e.d.) wordt gemengd met lucht en dan wordt ontstoken.
Wij kunnen voor u de produkten leveren met bijbehorende certificaten.

Vrijwel alle apparatuur die wij leveren is explosieveilig uit te voeren, denk daarbij bijvoorbeeld aan:
Condensing unit
Koelmachine
Hydraulische module
Luchtbehandelingsapparaten

Horos Explosieveilige uitvoering

  • Projectgericht ontwerp
  • Ruime ervaring
  • Vakbekwame medewerkers

  • Levering van certificaten
  • Begeleiding bij oplevering
  • Koeltechnische montage

ATEX informatie afbeelding

ATEX zones en risico niveaus

Horos ATEX infographic

Met dank aan Ex-Machinery Explosion Proof Equipment B.V. voor gebruik van de infographic