Subsidie warmtepompen

EIA of Energie Investeringsaftrek uitvoeringsregeling

De warmtepomp valt onder de EIA uitvoeringsregeling (Energie Investeringsaftrek) beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voorwaarde is dat de warmtepomp (afhankelijk van de COP waarde) voorkomt op de EIA Energielijst. De EIA biedt ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of onderdelen een fiscaal voordeel.

De EIA – bedoeld voor inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige organisaties – levert naast een lagere energierekening gemiddeld zo’n 11% voordeel op. Ook een vennootschapsbelastingplichtige overheidsonderneming, stichting of vereniging kan er dus gebruik van maken. De volgende kosten komen in aanmerking voor de EIA: aanschafkosten, voortbrengingskosten, kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen, en kosten voor een energieadvies, een Energie Prestatie Advies (EPA) of een actieplan voor elektromotoren. Het meldingsbedrag moet minimaal € 2.500 bedragen en het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per organisatie is € 122 miljoen (stand 2020).

Indien u vragen heeft over de subsidieregeling dan kunt u contact met Horos opnemen of u raadpleegt de site van de RVO door op onderstaand logo te klikken. U kunt ook de EIA lijst 2020 hier bekijken

ISDE subsidie warmtepomp zakelijke gebruikers

De lucht/water warmtepompen met een thermisch aansluitvermogen t/m 70 kW vallen tevens onder de ISDE subsidie voor zakelijke gebruikers.
De ISDE staat voor Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing en deze subsidie is aan te vragen via RVO.
De volgende voorwaarden zijn van belang om in aanmerking voor subsidie te komen:

  • De warmtepomp is een nieuw product en is dus geen tweedehands / gebruikt product.
  • U laat de warmtepomp installeren in een gebouw/woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.
  • U vraagt eerst subsidie aan, voordat u een koopovereenkomst sluit met de leverancier van de warmtepomp.
  • De warmtepomp is geïnstalleerd door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
  • U neemt de warmtepomp in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
  • U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de warmtepomp. Ook heeft u geen recht op subsidie als u hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Indien u vragen heeft over de subsidieregeling dan kunt u contact met Horos opnemen of u raadpleegt de site van de RVO door op onderstaand logo te klikken.